top of page
Home-main-banner.png

Intelektualna svojina izaziva inovacije

Intelektualna svojina je svuda, a Kosovo nije izuzetak. Svaka tvorevina uma može biti zaštićena zakonom. Ova vrsta imovine može biti pronalazak, dizajn proizvoda, zaštitni znak ili kreativno delo kao što je knjiga, film, pesma ili deo softvera.

Intelektualna svojina izaziva inovacije.

Uvod

COPYRIGHT.png

AUTORSKO PRAVO

Autorsko pravo je zaštita koja se autorima daje zakonom. Daje se onima koji su iznedrili umetnost, književna...

Patent.png

PATENTI

Patent je pravo intelektualne svojine za tehnički pronalazak. Omogućava vam da sprečite druge...

Trademark.png

ŽIGOVI

Žig je znak koji može da razlikuje robu ili usluge jednog preduzeća od roba ili usluga drugih...

Animirani izveštaji o intelektualnoj svojini na Kosovu

Intelektualna svojina je oblast o kojoj se na Kosovu ne priča dovoljno. Ove animacije su osmišljene tako da ukratko i jednostavno opišu koristi koje ova prava donose, pravnu zaštitu koju uživaju stvaraoci, a podsećaju i na opšte koristi za privredu i društvo.

Intelektualna svojina se odnosi na kreacije uma, kao što su pronalasci, književna i umetnička dela, dizajni i simboli, imena i slike koji se koriste u trgovini.

Ova veb stranica ima za cilj dalje podizanje svesti o ulozi i značaju intelektualne svojine na Kosovu. Objašnjava osnovne koncepte koristeći različite medije, namerava da edukuje kroz publikacije i navodi zakone i zainteresovane strane kako bi sumirao ceo ekosistem sektora.

 

Veb sajt je razvijen od strane projekta Podrška pravima intelektualne svojine na Kosovu koji finansira EU. U drugim važnijim aktivnostima, u periodu od tri i po godina, pomogao je u procesu pripreme sistema intelektualne svojine Kosova u skladu sa standardima Evropske unije. Kosovo sada ima potpuno funkcionalan sistem intelektualne svojine, usklađen sa praksom EU, koji pruža solidan okvir za podsticanje ekonomskih transakcija koje uključuju prava intelektualne svojine.

About

Publikacije

Spisak publikacija koje pokrivaju prava intelektualne svojine na Kosovu za vlasnike prava kao i za korisnike. Oni imaju odgovor na svako pitanje o sektoru jer su pripremljeni s’ekspertizom Evropske unije sa lokalnim institucijama. 

Cover-Eng-COMMON ENFORCEMENT MANUAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS.png

Stripovi

Ovaj odeljak je namenjen mlađoj publici da sazna o intelektualnoj svojini kroz stripove, kombinujući priče sa ilustracijama.

Patenta_srb Cover.png

Ključni akteri raspravljaju o intelektualnoj svojini

Serija video zapisa koji naglašava inovacije privatnog sektora kako bi bili konkurentniji na domaćem i međunarodnom tržištu; Inicijative da se krene sa nagrađivanjem autora za njihovo stvaralaštvo; I kako institucije predvode kreiranje zakona i njihovo sprovođenje da bi zaštitile intelektualnu svojinu vlasnika prava.