top of page
Screen Shot 2022-08-04 at 11.53_edited.jpg

GEOGRAFSKA
OZNAKA

GEOGRAFSKA OZNAKA

Geografska oznaka se može shvatiti kao geografski znak koji razlikuje proizvode koji potiču sa određenog geografskog mesta, gde su njihov kvalitet, reputacija ili druge specifične karakteristike zbog činjenice da potiču sa tog geografskog mesta.

Publikacije

HANDBOOK ON GEOGRAPHICAL_SRB.png
IP-for-business-Final-Srb-EU.png
GEOGRAPHICAL INDICATIONS GUIDELINES.png

Institucije

bottom of page