top of page

Zakonodavstvo o intelektualnoj svojini

Kosovo je ojačalo svoj pravni okvir koji je usklađen sa obavezama koje proizilaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju o pravima intelektualne svojine. Paket zakona je razvio projekat Podrška pravima intelektualne svojine na Kosovu koji finansira EU u bliskoj saradnji sa kosovskim institucijama, a usvojila ga je Skupština Kosova. Trenutno, Kosovo ima potpuno funkcionalan sistem intelektualne svojine, usklađen sa praksom EU, koji pruža solidan okvir za podsticanje ekonomskih transakcija koje uključuju prava intelektualne svojine.

bottom of page