top of page
Screen Shot 2022-08-04 at 11.53_edited.jpg

E DREJTA E AUTORIT

E DREJTA E AUTORIT

E drejta e autorit është mbrojtja që u jepet autorëve me ligj. U jepet atyre krijuesve të veprave të artit, veprave letrare dhe në shkencë. Me të drejtat e autorit, autorët mund të kontrollojnë veprën e tyre, ndërsa kjo mbrojtje hyn në fuqi në kohën e krijimit dhe nuk varet nga asnjë formalitet si regjistrimi.

Publikimet

Handbook-For-User-AL-EU.png
Handbook-rightholders-AL-EU.png
EU IPR Comic.png

Ligji

Institucionet

bottom of page