top of page
Screen Shot 2022-08-04 at 11.53_edited.jpg

TREGUESI
GJEOGRAFIK

TREGUESI GJEOGRAFIK

Treguesi gjeografik mund të kuptohet si një shenjë gjeografike që dallon produktet që vijnë nga një vend i caktuar gjeografik, ku cilësia, reputacioni ose karakteristika të tjera specifike rrjedhin për shkak të faktit se ato vijnë nga ai vend gjeografik.

Publikimet

HANDBOOK ON GEOGRAPHICAL_ALB.png
IP-for-business-Final-Alb-EU.png
GEOGRAPHICAL INDICATIONS GUIDELINES.png

Institucionet

bottom of page