top of page
Screen Shot 2022-08-04 at 11.53_edited.jpg

MARKAT TREGTARE

MARKAT TREGTARE

Një markë tregtare është një shenjë për të dalluar mallrat ose shërbimet e një ndërmarrjeje nga ato të ndërmarrjeve të tjera. Është një mjet efikas komunikimi tregtar për të tërhequr vëmendjen e klientit dhe për të bërë shërbimet, produktet dhe biznesin tuaj të dallohen nga të tjerët. Është thjeshtë 'një markë me të cilën tregtoni'.

Publikimet

HANDBOOK ON Trademarks_ALB.png
IP-for-business-Final-Alb-EU.png
Screen Shot 2022-04-27 at 1.51.59 PM.png

Ligji

Institucionet

bottom of page