top of page
Screen Shot 2022-08-04 at 11.53_edited.jpg

DIZAJNI INDUSTRIAL

DIZAJNI INDUSTRIAL

E drejta e dizajnit industrial është një e drejtë e pronësisë intelektuale që mbron dizajnin vizual të objekteve që nuk janë thjesht utilitare. 
Një e drejtë e dizajnit industrial mbron vetëm pamjen ose veçoritë estetike të një produkti, ndërsa një patentë mbron një shpikje që ofron një zgjidhje të re teknike për një problem. Në parim, e drejta e dizajnit industrial nuk mbron veçoritë teknike ose funksionale të një produkti.

Publikimet

HANDBOOK ON INDUSTRIALI DESIGN_AL.png
IP-for-business-Final-Alb-EU.png
INDUSTRIAL DESIGN-EXAMINATION-GUIDELINES.png

Ligji

Institutions

bottom of page