top of page
Screen Shot 2022-08-04 at 11.53_edited.jpg

SEKRETET TREGTARE

SEKRETET TREGTARE

Sekreti tregtar është një informacion me vlerë tregtare sepse është sekret; jo lehtësisht i aksesueshëm nga asnjë person dhe i njohur vetëm nga një grup i kufizuar personash, duke iu nënshtruar hapave të arsyeshëm nga personi që kontrollon ligjërisht informacionin për ta mbajtur atë sekret.

Publikimet

IP-for-business-Final-Alb-EU.png

Ligji

Institucionet

bottom of page