top of page
Screen Shot 2022-08-04 at 11.53_edited.jpg

PATENTAT

PATENTAT

Një patentë është e drejtë e pronësisë intelektuale për një shpikje teknike. Kjo ju lejon të parandaloni të tjerët që të përdorin shpikjen tuaj për qëllime komerciale për një periudhë deri në 20 vjet. Ju vendosni se kush lejohet ta prodhojë, shesë ose importojë shpikjen tuaj në ato vende në të cilat zotëroni një patentë të vlefshme.

Publikimet

HANDBOOK ON PATENTS_ALB.png
IP-for-business-Final-Alb-EU.png
PATENT-EXAMINATION-GUIDELINES.png

Ligji

Institucionet

bottom of page